WebFonts / Farsi / Offerings

Offerings WebFont

WebFont

  • Weight: Regular
  • Version: Version 1.00 July 24, 2017, initial release
  • No. of Characters:: 445
  • Encoding Scheme: 4
  • Is Fixed Pitch: No
( Fonts by Situjuh Nazara - 7ntypes.com - Personal-use only. For commercial use please contact owner. FREE )

Information 64px

Proin imperdiet leo in enim tincidunt, a rutrum est euismod.Praesent vel dui quis velit lacinia placerat.


Information 32px

Aenean venenatis nulla pellentesque eros tempus varius.Cras in tortor iaculis, imperdiet nulla efficitur, auctor turpis.Mauris ornare dolor ac orci sodales aliquet.Phasellus tempor nisi non massa pellentesque pharetra.


Information 16px

In viverra orci ac libero convallis lobortis.Praesent eu tellus interdum, suscipit sem non, vehicula ex.Nam vel libero et lectus mattis finibus hendrerit eu velit.Vestibulum sit amet nibh cursus, cursus turpis ac, feugiat lacus.Vestibulum et justo porttitor, vestibulum erat at, facilisis nulla.Donec auctor justo at turpis lobortis iaculis.Maecenas in tellus feugiat, rutrum nibh vel, viverra neque.


Information

!!
##
$$
%%
((
))
**
++
,,
--
..
//
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
::
;;
==
??
@@
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
KK
LL
MM
NN
OO
PP
QQ
RR
SS
TT
UU
VV
WW
XX
YY
ZZ
[[
]]
^^
__
``
aa
bb
cc
dd
ee
ff
gg
hh
ii
jj
kk
ll
mm
nn
oo
pp
qq
rr
ss
tt
uu
vv
ww
xx
yy
zz
{{
||
}}
~~
ĀĀ
āā
ĂĂ
ăă
ĄĄ
ąą
ĆĆ
ćć
ĈĈ
ĉĉ
ĊĊ
ċċ
ČČ
čč
ĎĎ
ďď
ĐĐ
đđ
ĒĒ
ēē
ĔĔ
ĕĕ
ĖĖ
ėė
ĘĘ
ęę
ĚĚ
ěě
ĜĜ
ĝĝ
ĞĞ
ğğ
ĠĠ
ġġ
ĢĢ
ģģ
ĤĤ
ĥĥ
ĦĦ
ħħ
ĨĨ
ĩĩ
ĪĪ
īī
ĬĬ
ĭĭ
ĮĮ
įį
İİ
ıı
IJIJ
ijij
ĴĴ
ĵĵ
ĶĶ
ķķ
ĸĸ
ĹĹ
ĺĺ
ĻĻ
ļļ
ĽĽ
ľľ
ĿĿ
ŀŀ
ŁŁ
łł
ŃŃ
ńń
ŅŅ
ņņ
ŇŇ
ňň
ʼnʼn
ŊŊ
ŋŋ
ŌŌ
ōō
ŎŎ
ŏŏ
ŐŐ
őő
ŔŔ
ŕŕ
ŖŖ
ŗŗ
ŘŘ
řř
ŚŚ
śś
ŜŜ
ŝŝ
ŞŞ
şş
ŢŢ
ţţ
ŤŤ
ťť
ŦŦ
ŧŧ
ŨŨ
ũũ
ŪŪ
ūū
ŬŬ
ŭŭ
ŮŮ
ůů
ŰŰ
űű
ŲŲ
ųų
ŴŴ
ŵŵ
ŶŶ
ŷŷ
ŹŹ
źź
ŻŻ
żż
ŽŽ
žž
ſſ
ȘȘ
șș
ȚȚ
țț
ȲȲ
ȳȳ
ȷȷ
ʻʻ
ʼʼ
ˇˇ
ˉˉ
ˊˊ
ˋˋ
ˍˍ
˘˘
˙˙
˚˚
˛˛
˝˝
˷˷
̀̀
́́
̂̂
̃̃
̄̄
̅̅
̆̆
̇̇
̈̈
̐̐
̕̕
̣̣
̤̤
̥̥
̦̦
;;

Web Fonts

/ WebFonts (3)

Web Fonts

/ WebFonts (3)
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more.

Got it