WebFonts / Uncategorized / Foglihten Fr02

Foglihten Fr02 WebFont

WebFont

  • Weight: Regular
  • Version: Version 0.68
  • No. of Characters:: 340
  • Encoding Scheme: 4
  • Is Fixed Pitch: No
( Fonts by Grzegorz l - www.glukfonts.pl FREE )

Information 64px

Ut aliquet enim eget risus laoreet, sit amet rhoncus enim commodo.Proin vitae nunc egestas, laoreet nunc id, laoreet quam.


Information 32px

Mauris sed ante egestas, condimentum odio sed, cursus diam.Donec nec lacus quis quam tempus imperdiet non et ligula.Vivamus tristique felis vel mi facilisis, et pulvinar augue varius.Fusce eu odio tempor risus posuere lobortis.


Information 16px

Praesent consequat dolor ut nulla ultrices vulputate.Aliquam consequat libero nec sem imperdiet tempus.Cras vulputate nisl et ligula tincidunt, ut sodales nunc finibus.Quisque aliquet ante in odio elementum placerat.Phasellus vehicula ligula ac diam tempor, et bibendum arcu ultricies.Curabitur congue nisi sed euismod mattis.Nunc elementum felis in libero varius interdum vitae sit amet tortor.


Information

!!
##
$$
%%
((
))
**
++
,,
--
..
//
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
::
;;
==
??
@@
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
KK
LL
MM
NN
OO
PP
QQ
RR
SS
TT
UU
VV
WW
XX
YY
ZZ
[[
]]
^^
__
aa
bb
cc
dd
ee
ff
gg
hh
ii
jj
kk
ll
mm
nn
oo
pp
qq
rr
ss
tt
uu
vv
ww
xx
yy
zz
{{
||
}}
~~
āā
ăă
ąą
ćć
ĉĉ
ċċ
čč
ďď
đđ
ēē
ĕĕ
ėė
ęę
ěě
ĝĝ
ğğ
ġġ
ģģ
ĥĥ
ħħ
ĩĩ
īī
ĭĭ
įį
ıı
ijij
ĵĵ
ķķ
ĸĸ
ĺĺ
ļļ
ľľ
ŀŀ
łł
ńń
ņņ
ňň
ʼnʼn
ŋŋ
ōō
ŏŏ
őő
ŕŕ
ŗŗ
řř
śś
ŝŝ
şş
ţţ
ťť
ŧŧ
ũũ
ūū
ŭŭ
ůů
űű
ųų
ŵŵ
ŷŷ
źź
żż
žž
ǎǎ
ǐǐ
ǒǒ
ǔǔ
ǣǣ
ǧǧ
ǩǩ
ǫǫ
ǭǭ
ǰǰ
ǵǵ
ǹǹ
ǽǽ
ǿǿ
ȁȁ
ȃȃ
ȅȅ
ȇȇ
ȉȉ
ȋȋ
ȍȍ
ȏȏ
ȑȑ
ȓȓ
ȕȕ
ȗȗ
șș
țț
ȟȟ
ȧȧ
ȩȩ
ȯȯ
ȳȳ
ȷȷ
  

Web Fonts

/ WebFonts (3)

Web Fonts

/ WebFonts (3)
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more.

Got it